กิจกรรม "Unleash the Power of Data : ก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ด้วยพลังแห่งข้อมูล"

21 December 2022

Smart Campus Management Center : SCMC

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Tableau Thailand และ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดกิจกรรม "Unleash the Power of Data : ก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ด้วยพลังแห่งข้อมูล"
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Tableau Thailand ให้การบรรยายและจัดกิจกรรม Workshop แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจาก บริษัท อ่างแก้ว สตาร์ทอัพ จำกัด และ บริษัท พลังงานนครพิงค์ จำกัด
Gallery