ร่วมทำบุญบริจาคปัจจัย และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

3 July 2019

Faculty of Economics

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ พรหมขัติแก้ว ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เดินทางนำปัจจัย เวชภัณฑ์ ยา ข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของต่างๆ เพื่อนำไปบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ (HIV) และเด็กกำพร้า ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ในโครงการ “Happy Heart เพื่อชีวิตที่ยังมีความหวัง” คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี  
Gallery