ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 12 หลัง พร้อมรื้อถอน

ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 26/5/2566 16:36:46 น.