ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างเหมาสร้างหลักสูตรและเป็นวิยากรหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตแห่งอนาคตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 9/6/2566 13:12:43 น.