ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน "Unleash the Power of Data ก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ด้วยพลังแห่งข้อมูล" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Tableau Thailand

15 December 2022

Smart Campus Management Center : SCMC

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน
"Unleash the Power of Data
ก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ด้วยพลังแห่งข้อมูล"
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Tableau Thailand
ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
.
?? วันที่ 20 ธันวาคม 2565
?? ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. (ITSC)
.
?? สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยใช้ CMU Mobile สแกน QR Code
หรือ ลงทะเบียนผ่านเมนู Service > Event Registration (ใน CMU Mobile App)
.
ด่วน!! รับจำนวนจำกัด เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น!!
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
??support@scmc.cmu.ac.th
Gallery