ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น M401 จำนวน 600 เครื่อง

ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 8/6/2566 16:00:18 น.