กิจกรรมเรียนรู้ “เทคนิคการใช้ Microsoft Excel”

13 August 2019

Faculty of Economics

ผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ “เทคนิคการใช้ Microsoft Excel” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เป็นประธานในพิธี

ภายในกิจกรรมมีการบรรยายและworkshop พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel / การทำงานกับข้อมูลใน Microsoft Excel / การใช้สูตรใน Microsoft Excel / การใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP เพื่อดึงข้อมูลที่ต้องการแบบอัตโนมัติ โดย คุณนิติรัฐ สาลี และ คุณสุพัฒน์ ศรีญาณลักษณ์ เป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง QA คณะเศรษฐศาสตร์
Gallery