วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก San Hao Educational Institutions สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมเยือนเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัล (AP Program) แก่นักเรียนในประเทศจีนให้แก่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

2 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก San Hao Educational Institutions สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมเยือนเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัล (AP Program) แก่นักเรียนในประเทศจีนให้แก่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

   วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  สุขสถิตย์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก San Hao Educational Institutions สาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนในประเทศจีน โดยมีเครือข่ายโรงเรียนในประเทศจีน แถบมณฑลยูนนานกว่า 100 โรงเรียน โดยการเยือนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัล (AP Program) แก่นักเรียนในประเทศจีนให้แก่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

   ทั้งนี้ การเยือนดังกล่าวฯ ได้รับการประสานงานจาก Professor Shen Yi ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล และ Mr. Dou Tiqian จาก บริษัท สิโนไทย จำกัด ซึ่งเป็นคู่ความร่วมมือของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยวิทยาลัยฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและดำเนินกิจกรรมดังกล่าวฯ เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม ICB 1313 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แกลลอรี่