โครงการวิ่งด้วยใจเพื่อบ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่

24 ธันวาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

          ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการวิ่งมหากุศลร่วมทำบุญสร้างบ้านอาจารย์ใหญ่ กับ โครงการวิ่งด้วยใจเพื่อบ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ รายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในการจัดสร้างอาคารอาจารย์ใหญ่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชาภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักกีฬาวิ่ง เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งประเภทของการออกเป็น Familly run (5.5 Km.) Mini marathon (11.5 Km.) และ VIP ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566


https://m.facebook.com/newcadaverichousecharityrun
https://www.med.cmu.ac.th/cadaveric-house-run/
 

แกลลอรี่