คณะบริหารธุรกิจ ร่วมมอบของขวัญแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ คณบดี วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

29 มีนาคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดี เป็นตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ เข้ามอบของขวัญแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ คณบดี วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565