CAMT ให้การต้อนรับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาชมรม E-Sports

11 มีนาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานชมรม E-Sports มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการผลักดันและพัฒนากีฬา E-Sports ในภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ให้ยั่งยืน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคินี อริยะ ที่ปรึกษาชมรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สืบพงศ์ เฉินบำรุง อาจารย์สาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่