จัดบูธนิทรรศการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

15 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

        วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะนำหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และเล่นเกมด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) ในกิจกรรม Guidance Expo 2024 “แนะแนวการศึกษา ตามล่าหาอาชีพในฝัน” โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี เกม และแอนนิเมชัน ได้ลองเปิดประสบการณ์และค้นหาความชอบ อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดของตนเอง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

แกลลอรี่