สวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่อนงค์ ไชยวรรณ มารดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัสปรีย์ ไชวรรณ

1 กรกฎาคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่อนงค์ ไชยวรรณ มารดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัสปรีย์ ไชวรรณ คณาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ วัดเชตวัน ลำปาง 58 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่