คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Ma CMU Fair: Care for Community 2020 ณ ลานกิจกรรมหน้าหอ 2 หญิง เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

3 ธันวาคม 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Ma CMU Fair: Care for Community 2020 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการให้คำปรึกษา การตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน สุนัข แมว และการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง การประกวดการแต่งสุนัขแฟนซี การแสดงของสุนัขที่ชนะการประกวด การจำหน่ายอาหาร ตลอดจนการเล่นเกมชิงของรางวัลต่างๆ มากมาย ณ ลานกิจกรรมหน้าหอ 2 หญิง เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
แกลลอรี่