นักศึกษากิจกรรมบำบัด มช. ได้รับเชิญเป็น Speaker ผู้แทนนักศึกษาไทย ในการประชุม 7th APOTC 2021 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (ผ่านระบบออนไลน์)

25 พฤศจิกายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

นักศึกษากิจกรรมบำบัด มช. ได้รับเชิญเป็น Speaker ผู้แทนนักศึกษาไทย ในการประชุม 7th APOTC 2021 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (ผ่านระบบออนไลน์)
.
นางสาวนภัสสร มณีฉาย นักศึกษากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่ 4 ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ได้เป็นตัวแทนนักศึกษาสาขากิจกรรมบำบัด จากประเทศไทย ในการเข้าร่วมการประชุม 7th Asia Pacific Occupational Therapy Congress 2021 (7th APOTC 2021) ในกิจกรรม Occupational Therapy Students’ Forum ในหัวข้อเรื่อง “Experiences of OT students in Thailand during the time of the pandemic“ ร่วมกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษากิจกรรมบำบัดจากประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ของนักศึกษากิจกรรมบำบัดในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
แกลลอรี่