CMUBS จัดกิจกรรมบรรยาย เชิญวิทยากรจาก บจก. แร่เบฟเวอเรจ จุดประกายการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้ตรงตามตลาดแรงงาน

10 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (Career Success Center) คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “Skills of Tomorrow to Be a Young Success in New Business World” แก่นักศึกษา CMUBS ระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวนกว่า 150 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณมงคล จันดาแก้ว Co-Founder และ CEO บริษัท แร่เบฟเวอเรจ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อจุดประกายการพัฒนาทักษะของน้อง ๆ ให้ทันต่อโลกธุรกิจยุคใหม่ พร้อมแนะนำธุรกิจองค์กร รวมถึงช่องทางการร่วมงานกับบริษัท ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่