อบรม Entrepreneur mindset & Design thinking

4 กรกฎาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ STeP ได้จัดอบรม Entrepreneur mindset & Design thinking โดยคุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง ณ สำนักบริการวิชาการ (uniserv) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับนักศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ทั้งการสร้างแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดนใจผู้บริโภคด้วยการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking)
แกลลอรี่