ต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

10 กรกฎาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ รองประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะกรรมการ ในโอกาสที่มาประชุมปรึกษาหารือด้านการบริหารงานและการพิจารณาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
แกลลอรี่