ร่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมคารวะ คุณเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

11 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แทนคณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมคารวะ คุณเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562


เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1138015

แกลลอรี่