อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลผู้มีเกียรติประวัติ และผลงานทางการศึกษาดีเด่น จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย .

9 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์  หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา และเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผู้มีเกียรติประวัติ  และผลงานทางการศึกษาดีเด่น จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลผู้มีผลงานเด่นในการพัฒนาศาสตร์และวิชาชีพการบริหารการศึกษาในประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ เข้ารับรางวัลนี้ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติและงานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา  หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

การได้รับรางวัลนี้ถือเป็นเกียรติอันสูงสุดและเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่น การทุ่มเท และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ ในการพัฒนาการศึกษาและการบริหารการศึกษาในประเทศไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิใจและขอขอบคุณท่านสำหรับการเป็นแบบอย่างที่ดีและการมีส่วนร่วมอย่างไม่หยุดยั้งในการนำพาวิชาชีพการบริหารการศึกษานี้ 


#คณะศึกษาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #รางวัล #การศึกษา #ความสำเร็จ ดูน้อยลง

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo/?fbid=813893057433297&set=a.546088544213751
แกลลอรี่