การประชุมเพื่อผลักดันและพัฒนาการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆของสาธารณรัฐประชาชนจีน

16 ตุลาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์                     ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. Wu Zhiwu กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่และคณะ เพื่อร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการไทย-จีน เพื่อผลักดันและพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ชะภิพร เกียรติคชาธาร ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์เสิ่น ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณพิสิษฐ์ จิตตวิวัฒน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-จีน และคุณอาโป ทักษิณกำเนิด อดีตนายกสมาคมนักธุรกิจไทย-จีน เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม เรือนรับรองอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563
                    การประชุมดังกล่าว เป็นเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสหารือร่วมกับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลักดันและพัฒนาโครงการความร่วมมือทางวิชาการแบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านในอนาคต ตลอดจนส่งเสริมการแสวงหาช่องทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเชิงรุกกับสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
แกลลอรี่