CMUBS ร่วมกับชมรมจิตอาสาคณะบริหารธุรกิจ ทำดีเพื่อน้อง จัดกิจกรรมโครงการ CMUBS ปั้นฝันวันเด็ก โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 13 ม.ค. 2566 อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร CMUBS และพี่ ๆ นักศึกษาชมรมจิตอาสาคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเพื่อน้อง ๆ นักเรียนในโครงการ CMUBS ปั้นฝันวันเด็ก โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง ทาสีโรงเรียน ล้างห้องน้ำ จัดห้องสมุด ปรับพื้นที่สนามหญ้าและเพิ่มพื้นที่สำหรับกิจกรรมกีฬาเปตอง พร้อมมอบสิ่งของ อาทิ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เงินสนับสนุน ฯลฯ จากการรับบริจาคของชาวคณะ โดยมี ผศ.ดร.สายนที เฉินบำรุง ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น

สำหรับโครงการปั้นฝันวันเด็ก เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Happy Work Place ของคณาจารย์และบุคลากรคณะฯ ซึ่งจัดขึ้นทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้ชาว CMUBS ได้ร่วมกันพัฒนาสังคมแบ่งปันโอกาสให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ทั้งยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เกิดความรักความสามัคคี และเกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างหมู่คณะ พร้อมสร้างรอยยิ้ม สร้างสุขให้เกิดขึ้นกับสังคม
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่