นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดวรรณศิลป์ ภายใต้กิจกรรม ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย ประจำปี 2565

26 กรกฎาคม 2565

คณะศึกษาศาสตร์


ขอแสดงความยินดีกับนายวรพงษ์ นาคเมือง รหัสประจำตัวนักศึกษา 610210068 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ


นายธนากิต ปิยศทิพย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 630210437 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2

จากการประกวดวรรณศิลป์ รอบสุดท้าย ระดับปริญญาตรี ซึ่งจัดโดย โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในหัวข้อ “ยลแสงศิลป์ ถิ่นเชียงราย” ภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียน ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
 

แกลลอรี่