ร่วมมอบเหรียญรางวัล และให้กำลังใจทัพนักกีฬา มช. ในการแข่งกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 "The Happiness Games"

30 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร.จิระวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบเหรียญรางวัล และให้กำลังใจนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566 "The Happiness Games" ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
แกลลอรี่