สาขาดิจิทัลเกม จัดกิจกรรม Global Game Jam 2024

31 มกราคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

        สาขาดิจิทัลเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท บิท เอ๊ก จำกัด (BitEgg) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (depa) จัดกิจกรรม Global Game Jam 2024 ซึ่งเป็นกิจกรรมแข่งขันพัฒนาเกมระดับสากลที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักพัฒนาเกมทุกภาคส่วน อาทิ นักศึกษา เอกชน และบุคคลทั่วไป ที่ชื่นชอบในการพัฒนาเกม ได้ทดลองสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ให้เป็นเกมที่สามารถเล่นได้จริงภายในเวลาที่จำกัด โดยมีเวลาการแข่งขันทั้งสิ้น 2 วัน 2 คืน หรือ 48 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก ภายใต้โจทย์ “Make Me Laugh” อีกทั้ง  กิจกรรมนี้เป็นการกระตุ้นความสนใจของอุตสาหกรรมเกมได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 12 ทีม โดยทีมที่ได้รับรางวัล ได้แก่
        ทีมชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม Coffee Man นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาดิจิทัลเกม สร้างสรรค์เกม "Make you laugh" สมาชิก ได้แก่ นายกฤศณวัณย์ รวมสุข, นายชยุตม์ จันทร์เมือง, นายชวัลวิทย์ ใหม่เขียว, นางสาวรุ่งระวี จุฑารัตน์ และนายวิรุฬห์ยพัฒน์ เนาสวัสดิ์
        ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีม TAO-THONG นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาดิจิทัลเกม สร้างสรรค์เกม "Don't Press S" สมาชิก ได้แก่ นายอภิวิชญ์ บุณยเกียรติ, นายปริชญานนท์ ไชยทา, นายชยณัฐพล แดงสกุล, นายธนินโชตน์ โอภาสพีรวิชญ์, นายสุพัฒน์ คำคี, นายกาญจนวัฒน์ เหมืองคำ, นายเอื้ออังกูร ปทุมณีย์ และนายวุฒิชัย ปาเมืองมูล
       ทีมชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ ทีม Bob's studio Impact Breath of the Wild & Knuckle สร้างสรรค์เกม "Scatman" สมาชิก ได้แก่ นายนพวิทย์ ชำนาญเอื้อ, นายภาณุพงศ์ กีรติปาล, นายรรรรรรร สุวรรณชื่น, นางสาวรมิตา ลีวณิชย์ และนายนภสินธุ์ นันทิเดชาพันธ์
       โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Richmond Lee ตำแหน่ง CEO Mr.Michael Judge ตำแหน่ง Creative Director จากบริษัท BitEgg Inc และ Mr.Watcharaphong Meearharn ตำแหน่ง Co-Founder จากบริษัท FairPlay Studios เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

แกลลอรี่