เชิญชวนผู้บริหารผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักพัฒนาระบบภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมงาน 'CMU API DAY' Tips To Share API More Effectivel

24 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เชิญชวนผู้บริหารผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักพัฒนาระบบภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน
เข้าร่วมงาน 'CMU API DAY' Tips To Share API More Effectively ??
.
ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ
- ขั้นตอนการใช้บริการ CMU API ในมหาวิทยาลัย
โดย รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ขั้นตอนการใช้งาน CMU API ในงานด้านต่าง ๆ
- การใช้งาน API ผ่าน OAuth
โดยทีมพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักบริการเทคโนโลยี
- การใช้งาน และแบ่งปันประสบการณ์
โดย คุณนวนนท์ วงศ์สุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณณัฐภาส ร่มโพธิ์ ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน CMU API
.
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.
.
สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://cmu.to/cmuapiday
ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 053-943800 กด 1

แกลลอรี่