กิจกรรมประชุมปูเสื่อสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2565

17 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ นำครอบครัวสัตวแพทย์ สายสนับสนุน ร่วมประชุมปูเสื่อ เพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราว ข้อมูลข่าวสารการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะ ทั้งกิจกรรมที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ และกิจกรรมที่กำลังจจะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่