Suandok Medical Innovation District: SMID

26 ตุลาคม 2563

คณะแพทยศาสตร์

วันนี้ขอชวนไปพูดคุยถึงตัวเมืองเชียงใหม่กับการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (Suandok Medical Innovation District: SMID) จาก พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ริเริ่มโครงการแนวความคิดนี้ขึ้นมา… จะเป็นยังไงนั้น ไปติดตามกันได้เลยที่ https://soundcloud.com/niathailand/pacpodcast-ep9

#Medical #Innovation #Podcast #NIA 
แกลลอรี่