ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่

8 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหารือเรื่องการเตรียมจัดงานเสวนาหมอกควัน ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
แกลลอรี่