คณะแพทยศาสตร์คว้ารางวัลThe Best Quality Leaders hip Award 2024

3 กรกฎาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีด้านวิจัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสา บอนเนซซ์ รองคณบดีด้านการศึกษาหลังปริญญา และ รศ.ดร.นพ.ดำเนินสันต์ พฤกษากร ผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบงานงานวิจัยเชิงรุก ร่วมงาน The ESQR’s Best Quality Leadership Awards 2024 จากองค์กร European Society for Quality Research (ESQR) ณ ห้องประชุม Balloon Theatre โรงแรม Hotel Le Plaza เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เพื่อเข้ารับรางวัล The Best Quality Leadership Award 2024 ที่มอบให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลนี้เป็นรางวัลเพื่อยกย่ององค์กรที่มีแนวทางปฏิบัติ กลยุทธ์ การจัดการคุณภาพและการบริหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความเป็นผู้นำที่โดดเด่น สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพและนำมาใช้ในองค์กร ยกระดับการทำงาน และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าอย่างยิ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/medcmuth/posts/pfbid02HnLV6AKddvrKpHmf69UhrjUmrYyktjduYrfj5xfBfcbLty2h8vXDkKhMiFGgbsMgl
แกลลอรี่