การพัฒนาสารเสริมเชิงหน้าที่จากธรรมชาติ (natural functional feed additives

15 กันยายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

การพัฒนาสารเสริมเชิงหน้าที่จากธรรมชาติ (natural functional feed additives) เพื่อใช้ในปรับปรุงการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันและเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสัตว์ โดยการเลือกใช้ชานอ้อยซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือทางเกษตรในท้องถิ่น ที่มีไซโลโอลิกาแซคคาไรด์เป็นองค์ประกอบในการทำหน้าที่ในการเป็นสารส่งเสริมชีวนะ (prebiotic) จากธรรมชาติ มีผลทำให้อัตราการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันของปลานิลเพิ่มขึ้น ผลการวิจัยที่นำเสนอนี้ช่วยในการจัดการกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเลี้ยงสัตว์ ที่ไม่ต้องพึ่งพ่การใช้ยาปฏิชีวนะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

ผลงานนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Animals สามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2076-2615/11/7/2035

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3
แกลลอรี่