คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศ อันดับที่ 53 ของเอเชีย และอันดับที่ 249 ของโลกด้านสัตวแพทย์ โดย Scimago Institutions Rankings 2022

30 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศ อันดับที่ 53 ของเอเชีย และอันดับที่ 249 ของโลกด้านสัตวแพทย์
โดย Scimago Institutions Rankings 2022
แกลลอรี่