ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่

1 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.อรุษ คุณเขต ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงทักษะวิชาชีพ โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี และแนวทางการรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของทางวิทยาลัยฯ และร่วมเล่นเกมด้วย Virtual Reality (VR) เพื่อเกิดประสบการณ์ในการเรียนทางด้านเทคโนโลยี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
แกลลอรี่