คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ "อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

25 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ "อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่