พลัง CMUBS ร่วมทำดี บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

20 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ชาว CMUBS พร้อมใจร่วมทำความดี บริจาคโลหิตแก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเก็บในคลังสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการ โดยจัดจุดบริการภาคสนามแบบถึงที่ ณ ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. โดยมีน้อง ๆ นักศึกษา และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ต่างสนใจร่วมบริจาคโลหิตมากกว่า 100 คน นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทำความดีที่ทำให้เราทุกคนได้มีความสุขจากการแบ่งปัน “เพียงเราเริ่ม เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่