พิธีไหว้ครูศิลป์จุ่ม ปีการศึกษา 2565

11 พฤศจิกายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัยกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูศิลป์จุ่ม ปีการศึกษา 2565 โดยประเพณีไหว้ครู “ศิลป์จุ่ม” ถือเป็นประเพณีอันดีงามของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อสร้างขวัญและความสิริมงคลแก่นักศึกษาน้องใหม่เป็นประจำทุกปี และเป็นการแสดงความเคารพคณาจารย์และสถาปนิกอาวุโสผู้ซึ่งจะประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้ให้แก่นักศึกษา รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา จากคณะฯ และศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่