สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี "รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ" ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566

28 มีนาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี

--------------------------------------

นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566

จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

โดย ปขมท. จะจัดพิธีมอบรางวัล “เข็มทองคำ” พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ไฟล์แนบ
แกลลอรี่