วันหยุดทำการ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

31 พฤษภาคม 2567

สำนักทะเบียนและประมวลผล

วันหยุดทำการประจำเดือนมิถุนายน 2567 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 มิถุนายน 2567  วันเฉลิมพระชมนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แกลลอรี่