ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566

3 กรกฎาคม 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 วันที่ 3-7 ก.ค. 2566

คู่มือการชำระค่าธรรมเนียม
https://cmu.to/bsCpl

*นักศึกษากดยืนยันตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน หน้าสรุปผลการลงทะเบียนก่อนชำระเงิน ที่ https://cmu.to/payment166

**ผู้ปกครอง เข้าระบบเพื่อชำระเงินแบบ Bill Payment (มชท.50) QR Payment และบัตรเครดิตได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/scbqr/login.php

ดาวน์โหลดเอกสารการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา
http://finance.oop.cmu.ac.th/?q=tuition_fee_announcement
สอบถามเพิ่มเติมที่กองคลัง โทร. 0 5394 3130 หรือที่งานบริการการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด

แกลลอรี่