นักศึกษาแมสคอม มช. คว้ารางวัล Young Filmmaker Award จาก “เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน” (CCCL Film Festival 2023)

24 กุมภาพันธ์ 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสำหรับหนังสั้นจากเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี (Young Filmmaker Award) จากผลงานหนังสั้น เรื่อง “The Actual” ในงานประกาศรางวัลหนังสั้น (AWARDS CEREMONY) จากเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนปี 2566 (CCCL Film Festival 2023) ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ Alliance Fran?aise de Bangkok ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การประกวดหนังสั้นที่ได้รับรางวัล แบ่งออกเป็น 2 สาขา คือ
• หนังสั้นสารคดี
• หนังสั้นที่ไม่ใช่สารคดี

รางวัลพิเศษอีก 4 รางวัล คือ
• รางวัลขวัญใจยุวทูต (Youth Jury Award)
• รางวัลขวัญใจผู้ชม (Audience Award)
• รางวัลพิเศษ (Special Award)
• รางวัลสำหรับหนังสั้นจากเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี (Young Filmmaker Award)

โดยผลงาน “The Actual” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมู่บ้าน “กะเบอะดิน” ชุมชนกะเหรี่ยงโปว์บนยอดดอยสูงในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่อง ‘แหล่งน้ำ’ ผู้คนในชุมชนอาศัยอย่างพึ่งพากันด้วยความเข้มแข็ง แต่แล้วพวกเขาก็ต้องพบเจอเรื่องราวที่ทำให้ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อรักษา ‘พื้นที่ป่า’ อันเป็นเหมือนบ้านของพวกเขา

โดยสมาชิกในทีมประกอบไปด้วย
1. นางสาวฐิติพร มะโนวรรณา 641610556
    นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (สื่อสาร – เศรษฐศาสตร์)
2. นางสาวกรองกาญจน์ เกี๋ยงภาลัก 641810003
   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง
3. นายวิชญ์รัตน์ สร้อยฉวี 641810211
   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง
4. นายจิราเจต จันทร์คำ 641810032
   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ
5. นางสาวซูไรญา บินเยาะ 641810052
   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ
6. นายธนรัชต์ ใจดี 641810088
   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ
7. นางสาวนลินี ค้ากำยาน 641810106
   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ
8. นายวงศธร เดชอูป 641810201
   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ
9. นายศุภกร หทัยปรีวิจิตร 641810224
   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ
10. นางสาวสุทธิกานต์ วงศ์ไชย 641810240
      นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ

ขอขอบคุณภาพจาก Facebook fan page : CCCL Film Festival

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่