มอบเครื่องกรองอากาศป้องกันฝุ่น pm 2.5 ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองตอง

27 กุมภาพันธ์ 2563

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมส่งมอบเครื่องกรองอากาศป้องกันฝุ่น pm 2.5 ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองตอง หมู่ 3 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
แกลลอรี่