งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา CMUBS เดินหน้านำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ผ่านกิจกรรมสำเภาปันรักบริหารธุรกิจจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2566

26 กรกฎาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจนำจิตอาสานักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมในพื้นที่เมืองเชียงใหม่และพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม พร้อมปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบและความเสียสละต่อสังคมตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี ภายใต้โครงการสำเภาปันรักบริหารธุรกิจจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2566 โดยตลอดทั้งวันจิตอาสาได้ร่วมกันทาสีอุปกรณ์สนามเด็กเล่น สร้างฐานกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบ BBL ให้กับโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.เมืองเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านพระนอน อ.แม่ริม รวมถึงทาสีกำแพงในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่ง

นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในคณะ สร้างความสุขและความประทับใจให้กับชุมชน สังคม และผู้ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่