โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์

16 กันยายน 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์ ในหัวข้อ ' Beall's List: Predatory open-access Publisher's โดยได้เกียรติจากคุณจิรวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 4021 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่