พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและนำไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1,310,304.79 บาท (ยอดรวม ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2566) โดยมีนายสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม และนักศึกษาเก่า ร่วมพิธีฯ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566
แกลลอรี่