CAMT ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

14 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในการเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของทางวิทยาลัยฯ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566
แกลลอรี่