ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์พบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่

1 มิถุนายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์พบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทางดังนี้ - Facebook live คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : https://m.facebook.com/medcmuth/ - YouTube channel คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : https://youtube.com/channel/UCfTy3lgVupz8SJpw4Cc-EQw คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #AcadeMed
แกลลอรี่