ความต้านทานของพืช ต่อการเข้าทำลายของ เพลี้ยอ่อน Myzus persicae ผลงานวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 ตุลาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

ความต้านทานของพืช ต่อการเข้าทำลายของ เพลี้ยอ่อน Myzus persicae ผลงานวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร AGRICULTURE-BASEL ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2077-0472/11/1/31
#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3
แกลลอรี่