คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 7 อัตรา

9 มิถุนายน 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ 7 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท

- ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 2 อัตรา
- ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
- ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
- ภาควิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานออนไลน์ คลิก