วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี เปิดกิจกรรม ค่ายนักพัฒนาเกมรุ่นจิ๋ว “Young GAME DEV” CAMT ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๓

12 กันยายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดกิจกรรม ค่ายนักพัฒนาเกมรุ่นจิ๋ว “Young GAME DEV” CAMT ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม 30 ทีมจำนวนกว่า 100 คน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของตลาดอุตสาหกรรมเกมไทยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกมเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Unity ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้มีการสนับสนุนและพัฒนาแรงงานเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมเกมมาโดยตลอด โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาดิจิทัลเกมเพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมเกมในอนาคต ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5
แกลลอรี่