หลักสูตร M.B.A. Marketing คณะบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

25 มิถุนายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ M.B.A. Marketing รุ่นที่ 19 ณ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท เพื่อต้อนรับนักศึกษา ชี้แจงรูปแบบการเรียนการสอน รวมถึงร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน โดยสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มนักศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนการศึกษา 2567

ทั้งนี้ ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ก้องภูนิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมบรรยายสร้างการรับรู้ทำความรู้จักคณะฯ ภายใต้หัวข้อ CMUBS: Business School of Pride จากนั้น รับฟังบรรยายต่อเนื่องในหัวข้อ MM 19 Academic Success Journey จาก อ.ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรม Knowing ME, Knowing YOU! สานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่